Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Mircea Bârsilă

Schimbări amare

Şi visele în care soarele este pestriţ ca un păstrăv

În mod inexplicabil căprioarele atrag fulgerele

Între patru corbi, cel răguşit este cineva dintre noi

O amară schimbare de macaz a realităţii.

Şi negrele gângănii din praful de pe drumuri,

Cârpindu-şi, întoarse pe spate, anonimatul.

În lungul scării ce coboară în Infern

Se petrec în fiecare noapte lucruri ciudate.

Omizi pletoase fugite din orfelinatele pentru omizi

Şi neliniştea şi îndoiala – aceste sentimente vechi uzate peticite.

Cineva din cer şi altcineva din pământ

Trag, adesea, de noi, în direcţii opuse.

O amară schimbare de macaz a realităţii,

De care vinovate sunt cotobaturile şi câteva raţe sălbatice.

Iată ce-a adus un câine: o gheară de cocor

Iată ce-a adus pisica: o căpăţână de peşte.

Este tot mai greu de rostit cuvântul soare, în întuneric,

de scris despre el – nici atâta!

În mod inexplicabil, căprioarele atrag fulgerele.

Şi neliniştea şi îndoiala: aceste sentimente vechi uzate peticite.

Lacrimi scoase cu aţa

Nu plânge nimeni de florile mărului. Lacrimi

ca nişte numere de înmatriculare, lacrimi triunghiulare,

lacrimi pătrate, lacrimi sferice,

lacrimi păstrate, la fel ca nişte seminţe de flori, în sticluţe,

lacrimi ce nu se văd şi lacrimi ce nu se vor usca niciodată.

Nu plânge nimeni de florile mărului nici măcar atunci,

în clipele când a plânge nu înseamnă decât a fi în trecere

prin satele mici ale lacrimilor. Lacrimi de vânzare în rate,

lacrimi ce picură, pic, pic, din jgheaburile înfundate

cu zdrenţe, lacrimi din rezervele naţionale de lacrimi,

lacrimi lipite, câte două, spate în spate: una de foc,

iar cealaltă de gheaţă.A răsărit un copac – şi s-a făcut mare –

din primul hohot de plâns pe care l-am îngropat în pământ,

în adolescenţa mea tulbure, în pământul bătătorit

din spatele casei natale.

Lacrimi ca nişte clinchete de clopote atârnate

la gâtul ţapilor cu nume de logofeţi şi testicule vineţii

legănându-li-se între coapse,

lacrimi ale şerpilor din cuştile văzute prin bâlciuri,

lacrimi scoase cu aţa la fel ca dinţii de lapte,

lacrimi ale riglelor de calcul şi ale celor plătiţi

să citească zilnic contoarele noastre pentru lacrimi.

Atâtea lacrimi pe care nu le pot explica

decât gropile făcute de micile lor explozii la picioarele

lui Dumnezeu.Nu plânge nimeni de florile mărului.

Uneori, plânsetul omului urmează drumul rătăcitor al păsării.

O lume în care se plânge cu mult mai mult de cât plouă,

– chiar aşa: cu mult mai mult de cât plou㠖 şi care se poartă

cu mine în felul unei cucuvele faţă de unul

dintre pui: cel cu inel de aluminiu la o gheară.

Nr. 03/2011
Comunicat privind Şedinţa Comitetului Director al USR

Festivalul literar „Eusebiu Camilar – Magda Isanos“

Marin Sorescu – 75 de ani de la naştere
de Gabriela Gheorghişor

Revista revistelor

Din Jurnal (2004)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (11)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Visata unitate
de Adrian Popescu

Rezistenţă şi legitimitate
de Nicolae Prelipceanu

Corectorii
de Nichita Danilov

Întoarcerea poetului risipitor
de Dumitru Chioaru

Elegia luminii
de Paul Aretzu

Poezia ca leprozerie
de Gabriela Gheorghişor

Cercul de aur al rostirii
de Florea Miu

„Ăştia suntem” – istorie şi mentalitate
de Ştefan Vlăduţescu

Singur printre poeţi
de Daniela Firescu

Individualitate şi romantism la Noica
de Cornelia-Adriana Simescu

Fotografia pe litere
de Ioan Lascu

Omagiu celor învinşi sau despre cum istoria cea autentică o fac învinşii
de Varujan Vosganian

Poeme
de Mircea Bârsilă

Postumitatea lui Ion D. Sîrbu
de Nicolae Oprea

La sfârşitul unui interminabil serial…
de Alexandru George

Poeme
de Monica Patriche

„Toată rădăcina teatrului absurd pe care l-a vrut și l-a creat Eugen Ionescu nu e o găselniță de ultimă oră, pentru că făcea parte din ființa lui, era ceva organic şi autentic”
de Mihai Şora

Avangardistul perpetuu (3)
de Octavian Soviany

Trădarea lui Tradem
de Constantin M. Popa

Horicuţă, horincuţă...
de Florica Bud

Prin Salonul Municipal de Artă Plastică (Craiova, 2011)
de Florin Rogneanu

Poeme
de Eugenia Ţarălungă

Readucând tot acasă
de Nicola Lagioia

© 2007 Revista Ramuri