Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Bisericile de lemn în actualitate

        de Luiza Barcan

În urmă cu zece-cincisprezece ani, a-ți fi exprimat interesul pentru arhitectura eclezială din lemn în cercul restrâns al istoricilor de artă presupunea un risc înalt de descalificare profesională. Am încercat-o pe pielea mea și am suportat consecințele, deși, în ultimele decenii ale secolului XX, istorici marcanți și-au arătat preocuparea față de vastul fenomen al ctitoririi de lăcașe de cult din lemn pe întreg teritoriul românesc. Cercetători aplicați și riguroși precum Ioana Cristache-Panait, Răzvan Theodorescu, Ion Godea, Paul Petrescu, Andrei Pănoiu, Radu Crețeanu s-au aplecat, de-a lungul timpului, asupra acestui vast subiect,  iar efortul lor s-a concretizat în cărți și studii dedicate bisericilor de lemn. Au rămas însă, din păcate, cazuri izolate, fiindcă în ansamblul său cercul medieviștilor s-a cantonat în studiul, nici acela prea convingător, cu puține excepții, al monumentelor ecleziale din zid, ctitorii domnești ori boierești.

Abia începutul de secol XXI aduce în prim plan arhitectura tradițională din lemn în România. În mod sigur, o influență semnificativă au avut-o și de această dată străinii veniți la noi să vadă și să cerceteze bisericile de lemn, spre a le compara cu cele existente în patrimoniul țărilor lor. Un simpozion internațional precum cel cu tema „Drumurile europene ale lemnului”, a cărui ediție a avut loc în anul 2000 și a continuat în următorii trei, a avut meritul de a strânge la un loc arhitecți, istorici de artă, meșteri tradiționali din Suedia, Norvegia, Finlanda, Polonia, Țările Baltice, Turcia, România în schimburi de experiență și călătorii de studiu în mai multe zone ale țării. În felul acesta au început unii dintre români să-și dea seama ce comoară de artă și de spiritualitate deține patrimoniul lor național și să acționeze în scopul conservării și al valorificării ei. Fiecare după puteri, așa cum contribuiau în vechime obștile rurale la ridicarea bisericilor de lemn.

Începând din anul 2000 și până în prezent, mai întâi în cadrul programului internațional „Tradiție și Postmodernitate”, apoi în cadrul altor programe culturale europene („MneMO”, „ReSITUS”, „SALVart”), Fundația HAR a realizat și publicat studiul monografic a nouă biserici de lemn monument istoric din nordul Olteniei – județul Vâlcea (bisericile din Brezoi, Ciungetu, Malaia, Marița, Copăceni–Racovița, Grămești, Alunu–Igoiu, Mrenești–Crețeni, Pietrari–Anghelești). Mai mult, două astfel de monumente ecleziale, bisericile de lemn din Mrenești–Crețeni și Pietrari–Anghelești au fost relocate și restaurate la Muzeul Satului Vâlcean de la Bujoreni, în cadrul programelor sus amintite.

În 2009, Ordinul Arhitecților din România demarează un amplu proiect de primă necesitate intitulat „60 de biserici de lemn”, dedicat monumentelor de acest tip din nordul Olteniei și sudul Transilvaniei. Pe bază de voluntariat, peste 200 de studenți îndrumați de arhitecți, conservatori, restauratori, istorici fac în continuare efortul de a salva aceste monumente-emblemă ale spiritualității ortodoxe.

La sfârșitul anului 2010, cu sprijinul aceluiași Ordin al Arhitecților din România, apare volumul bilingv (română și engleză), bogat ilustrat intitulat Lemn – Biserici de lemn din nordul Olteniei / Wood – Churches of Northern Oltenia. Conceptul editorial și textul aparțin Luizei Zamora. „Cercetașii de teren”, cum sunt denumiți entuziaștii colaboratori implicați în proiect, se numesc: Florian Zamora, Mihnea Cristescu, Irina Damian, Ileana Popa, Simina Dron, Robert Zotescu, Iulian Soare, Monica Bercovici, Zahir Hasan. Fotografiile ce ilustrează acest album au fost realizate de Șerban Bonciocat și Luiza Zamora. Volumul are o prefață semnată de Corina Popa și o postfață semnată de Laura Jinga-Iliescu.

Interesul autorilor s-a concentrat, vreme de trei ani, asupra monumentelor ecleziale de lemn din județele Vâlcea și Gorj. Un efort demn de remarcat și de salutat, în contextul unui dezinteres tot mai accentuat față de tradiție. Ce s-a dorit să fie acest volum, aflăm chiar din capitolul „Mărturisire” (Luiza Zamora): „Albumul de față nu este, cu siguranță, prilej de noi teorii, chiar dacă cercetarea ne-a condus într-acolo. Nu este, de asemenea, un studiu academic ori un repertoriu exhaustiv, nu descrie în cel mai mic amănunt monumentele, nu le face mai frumoase decât sunt în realitate și nici nu le exagerează virtuțile. Este doar un mod diferit de apropiere de bisericile de lemn din nordul Olteniei, de a vorbi fără emfază despre ele, de a aduce în prim-plan monumentul așa cum este și nu autorii ori limbajul prețios. Este, în fond, o călătorie, iar sensul ei este căutarea. Căutarea detaliului, a măruntului, a particularului”.

Așa cum suntem avertizați din aceast㠄Mărturisire”, detaliul și nu ansamblul a reprezentat nucleul abordării subiectului. Prin urmare, volumul e structurat în două mari secțiuni, intitulate „În afar㔠și „Înăuntru”, iar acestea sunt la rândul lor împărțite în capitole unde fiecare spațiu de cult și fiecare element decorativ, fie el de pictură ori de sculptură, este prezentat separat și ilustrat cu imagini selectate de pe teren. Avem astfel capitole dedicate pridvorului, stâlpilor/cornișe/fruntare, portalurilor/pisanii/zăvoare, altarului, pereților/brâuri/ferestre, învelitorilor/turle/clopotnițe, naosului, iconostasului, pronaosului, tablourilor votive, icoanelor/odoare/mobilier. După postfață, în mod neobișnuit, mai apare un capitol intitulat destul de sugestiv „Distruse de nepăsare/de grija de frumos”. Un capitol ce vorbește despre nepricepere doar prin imagini ale unor biserici de lemn aflate fie în stadiu avansat de degradare (bisericile din Brezoi, Budurăști, Stoilești-Malu), fie așa de reînnoite încât monumentul și-a pierdut aspectul originar. La biserica Cuvioasa Parascheva din Vitomirești, de pildă, o modernă instalație de aer condiționat este plasată între doi sfinți și le acoperă aureolele. Altele au uși de tablă sau geamuri termopan. Sunt și din acestea, și din cele distruse de nepăsare, mult mai multe, din nefericire, decât prezintă albumul de față. Modernitatea a distrus tradiția în două moduri: fie a ignorat-o și a lăsat-o să devină amintire, fie a intervenit asupra ei cu neștiință, încercând s-o adapteze noilor mentalități. Și într-un caz și în altul, rezultatele sunt dezastruoase.

Volumul Lemn – biserici din nordul Olteniei pune mult accentul pe elementele pitorești prezente în interiorul acestor lăcașe, pe detalii care uneori sunt secundare ca semnificație fenomenului extrem de extins al ctitoririi de biserici din lemn, nu doar în Oltenia de nord, ci în mai toate provinciile românești. Albumul este, în ansamblu, un instrument util de lucru, ales din punct de vedere vizual, pentru cei care în viitor vor dori să aprofundeze studiul monumentelor de acest tip. Fiindcă a înțelege pe deplin ce a însemnat biserica de lemn în istoria spirituală a românilor și a întregului spațiu balcanic presupune un efort pluridisciplinar, mult mai aplicat și mai centrat pe înțelegerea cauzelor profunde ce au determinat apariția și proliferarea fenomenului.

E nevoie însă, pentru aceasta, de o schimbare convingătoare de mentalitate. Istoricul Corina Popa, semnatarul prefeței, nu-și poate disimula nici de această dată condescendența față de monumentele ecleziale construite din lemn: „Aceste bisericuțe au făcut obiectul de studiu al grupului de specialiști care le-au vizitat, fotografiat și cercetat din dorința de a le face cunoscute și de-a le pune în valoare. Cartea lor încearcă să convingă, deopotrivă, pe cei ce le folosesc, ca și pe cei ce iubesc și respectă mărturiile trecutului, că aceste modeste monumente (s.n.) merită grijă, atenție și respect”. În continuarea unei pledoarii pentru bisericile de lemn începută în urmă cu peste un deceniu de Fundația HAR (printre ai cărei membrii mă număr), mă simt obligată să accentuez c㠄modestia” bisericilor de lemn este o realitate doar pentru viziunea pozitivist-cantitativă asupra istoriei. Nu dimensiunea bisericii de lemn conferă valoarea monumentului. Mai degrabă adânca semnificație simbolică a materialului de construcție (lemnul), tainele tehnicii meșterilor constructori (care nu erau țărani meșteșugari, ci membri ai unei bresle inițiate), contextul social-istoric și spiritual ce determină apariția ei conferă bisericii de lemn o valoare culturală la fel de mare, chiar dacă diferită, ca și cea a ctitoriei aulice.

Salutând încă o dată acest album și efortul care a stat la baza alcătuirii lui, închei prin cuvintele de mare actualitate ale lui N. Ghica-Budești din 1926: „În neștiința lor, ei nu-și dau seama că aceste biserici noi, cât de mari și de pretențioase sunt, nu ajung nici pe departe la frumusețea și valoarea artistică a micilor biserici de lemn moștenite din epoci de credință, clădite de evlavioșii creștini, de către meșteri însuflețiți de credință și mânați de tradiția moștenită din moși strămoși. Ei nu știu că numai cu credință în suflet se poate face artă și că într-o vreme de materialism și semi-cultură ca a noastră nu se poate năzui la așa ceva”.

Nr. 02/2011
Reunirea Comitetului Director al U.S.R.

Premiile ARIEL

Dinu Flămând, laureatul Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu” pe anul 2010

Revista revistelor
de Gabriela Gheorghișor

FLORIAN SAIOC – 80

Din Jurnal (2005)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (10)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

O vizită la Cernăuți
de Adrian Popescu

Ani murdari
de Nicolae Prelipceanu

Cu padre Mărginean despre Anotimpul din Patmos
de Nichita Danilov

Sînge în „pulberile” cuvintelor
de Dumitru Chioaru

Patria poeziei
de Paul Aretzu

Existența din semne
de Florea Miu

Scriitorul și forul său interior
de Ioan Lascu

Sentimentul non-apartenenței
de Gabriel Coșoveanu

Teatralitatea romanului sub comunism
de Gabriela Gheorghișor

Mainimicul cel de toate zilele
de Bucur Demetrian

Tainele și spaimele inimei
de Daniela Firescu

Aurel Rău: Darul adus de fiecare zi
de Ștefan Vlăduțescu

Prin Castelul Obersdach la bucătărie1
de Gheorghe Schwartz

Poeme
de Virgil Diaconu

Ion Cristofor. De la fiorul liric la starea de spirit
de Mircea Bârsilă

Faptă și trezie
de Florin Caragiu

Avangardistul perpetuu (2)
de Octavian Soviany

Poem
de Cristian Belodan

În deal la Lilieci
de Toma Grigorie

Postume
de Marin Sorescu

Ratarea – sau idiotul sublim
de Claudiu Soare

Poem
de Simona Grazia Dima

Poeme
de Philip Michael Ondaatje

Eminescu și realsemitismul
de Constantin Romulus Preda

Bisericile de lemn în actualitate
de Luiza Barcan

O anumită justificare
de Octavian Anuța

Petre Tănăsoaica și „femeia lui Yerutonga”
de Ioan St. Lazăr

Poeme
de Sayumi Kamakura

© 2007 Revista Ramuri