Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
        Daniel MUREȘAN

Mâinile vor fi flăcări

 

La ce ar putea duce perseverența noastră?

Desigur la construcții în trepte, la potrivirea rectilinie a

cercurilor pe o axă verticală.

Deasupra cercurilor, la un moment dat, se vor găsi față în față

chipurile noastre ce se vor privi ori vor sta acolo să simtă de vin

raze noi spre cercurile tot mai secate.

Le este locul destinat, presărat cu perseverență, cu dăruire.

Ele arată celor ce vor să priceapă înălțarea, stăruința și dorința de iubire,

Să nu pierdem vremea.

Dacă dragostea, cu toată truda dată de neoboseala încercării, nu

iscă așteptarea, clipa-i poate fi pândită la ivirea întârziată

O chezășie a dragostei, a îndreptățitelor noastre așteptări vine

dinspre bolta cerească ce altfel n-ar avea nici un motiv să se

întindă fără mărginire

Vine să roage dreptul la iubire și sacrificiile ce s-au întins

N-au avut raze. Iubește, dacă poți, cu poarta deschisă.

Mai presus de ură, dezbinare

Stau mâinile ce se strâng, mâinile vor fi flăcări ce nu se vor mai stinge.

 

Efemer sau etern

 

Înfățișarea cu urechi, bărbie, ochi, frunte și nas a noastră -

desigur

n-a mai fost închisă și  încercată de o linie atât de ciudată.

Și totuși pare a fi efemeră fiindcă liniile sunt mai

mult ori mai puțin închipuite ca să ne imite chipul, apoi

ele nu au veracitate, ci doar verosimilitate.

Și chiar dacă ar cuprinde pentru totdeauna toate, modelul luat

pentru înfățișare va dispare,

iar pentru exacta fotografiere cine va inventa un ecran atât

de mare pentru toți și toate

Focul ce topește gheața și se înalță deasupra faptelor

lumești, a spiralelor vieții, ne pare pasager

Gheața, oricât stă și oricât vine în spațiul nostru,

este vremelnică - în timp cu bucuria și disperarea ce o însoțesc

Sunt eterne cercurile și pătratele, nesfârșitele

rotunjimi și construcții dreptunghiulare, liniile cu posibilitățile

lor nelimitate de a închide cuprinsuri și deschide vieți.

Sunt veșnice deoarece ele întotdeauna vor semăna lucrurilor lumilor ce se

vor naște și se vor stinge

Neclintit rămâne și gândul că prin aceste liniare schițe

se va vorbi și despre conținuturi.

Sâmburele permanenței îl au, îl vor avea și aparițiile trecătoare,

sacrificiile, lupta binelui cu răul, tradițiile

dacă și, până când vom exista, veți exista.

Ochii care ne privesc, oglinda lor, focul și

gheața și zgârie-norii au în ele sămânța permanenței - atâta timp

cât credem în noi și ne numim stăpânii lumii .

 

Nr. x/200x
Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2006

Lada de zeghe
de Anton JUREBIE

„Scriitorul și criticii săi“

Rezerve de entuziasm
de Gabriel Chifu

Mircea Eliade și gândirea mitică
de Ionel BUȘE

Trecerea Rubiconului
de Gabriel Dimisianu

Între trei continente
de Ioan LASCU

Urletul exasperării
Gabriela GHEORGHIȘOR

Lucrare întru rostul poeziei
Florea MIU

Paradigma feminității
Paul ARETZU

Centura de castitate
Bucur DEMETRIAN

O nație fantastă
Dania-Ariana MOISA

...și peste toate sunt o carte...
Ioana DINULESCU

Chenare cu îngeri
Valeria Manta TĂICUȚU

În căutarea fericirii (pierdute?)
Gabriel COȘOVEANU

Ale tinereții valuri… poetice
Luminița CORNEANU

Arta și știința
de Nicolae Prelipceanu

Aprilie, o aniversare, o carte
de Adrian Popescu

Teama
Anahit TOPCHYAN

Dimoviana (II)
de Dan Cristea

G. Călinescu, prozatorul
Marian Victor BUCIU

Corintul începe seria poeților. Primul pe listă, Ioan Es. Pop
de Horia Gârbea

Vladimir Dobocan
Emil Mladin

Inefabilul melancoliei
Petre CIOBANU


Daniel MUREȘAN


Iulian CARAGEA

IUBIRE ȘI LEGE MORALĂ. SUFERINȚELE TÂNĂRULUI WERTHER(I)
Ion MILITARU

Nu poți să pleci
Horia DULVAC

Adânc pe adânc
Ioana DINULESCU

Pământul văzut de sus
Mircea GHIȚULESCU

Mihai Stănescu între trecut și prezent
Cătălin DAVIDESCU

Henri Zalis - la ceas aniversar semnificativ
Mircea MOISA

Flori duhovnicești pentru mitropolitul Nestor Vornicescu
Tudor NEDELCEA

Patriotismul azi
Toma GRIGORIE

Vasili KANDINSKI (1866–1944)
Traducere și prezentare de Leo BUTNARU

© 2007 Revista Ramuri