Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Lucrare întru rostul poeziei

        Florea MIU

După aproape patru decenii de la debutul editorial cu volumul de versuri „Nașterea zeiței“ (1968), Ileana Roman ni se relevă ca o prezență lirică de necontestat în poezia de azi, deosebit de actuală prin mesajul scrisului său, dar aparținând, totuși, unei generații care și-a spus răsunător cuvântul în materie creatoare.

Ceea ce aduce nou volumul Figuri de stil (Ed. Brumar, Timișoara, 2006) este schimbarea accentului de la căutarea spațiului rostirii poetice la fixarea în chiar rostul acestei rostiri, care este al poeziei înseși. Mutarea este foarte importantă în destinul poetei severinene, aflată în momentul său de referință, bine reflectat de recenta carte. Formula barbiană a jocului secund se resimte cu prisosință, însă ca interfață și nicidecum ca spirit călăuzitor. „Figurile de stil“ sunt, la urma urmei, „mici tertipuri“ menite să disimuleze „fricile speranței“, angoasa stârnită de absurdul existențial, de pătrunderea în labirintica lume kafkiană, în realul dureros de dramatic, altfel de neînchipuit: „Nu puteam nici să-mi închipui / Și-am recurs la mici tertipuri / Trăgând de perdele-n jos. / Printre lungi tăceri și chele / Mi-am văzut ca prin zăbrele / Trupul meu fără dantele / Singur, însă albicios.“ (La castel). Ce mai vede poeta dincolo de dantelăria stilistică? Viziunile sale surprind ipostaze grotești, în alăturări de-a dreptul imposibile, în vizibilă tangență cu onirismul dimoviano-urmuzian; poeta vede castelul (a se citi: propria ființare) de după draperii  cotropit de spaimă și întuneric, în ciuda veșmintelor alese ce îl împodobesc: „Chiar și frică-mea cea mare / Se-nmulțise prin sertare / Și-n unghere mari și reci. / Celelalte frici mici zebre / S-au lăsat mai fără febre / Să se schimbe prin tenebre / În albaștri lilieci“ (ibidem, p. 9). Stranietatea se regăsește în imagini ale fluxului abisal, în acele clișee obsesive care includ o mare parte a trăirii iraționale dar cu atât mai intense și sugestive, de o inerentă expresivitate poetică: viermele „s-a suit în vis“, copacului „păsărelnic“ îi plăcea „stilul aripei“ și „făcuse cu mine un copil“ (Cezar Baltag zicea: „o femeie a iubit un deal“!), propriul „râs bolnav“ este găsit pe masă în zori (ceasurile lui Dali se prelingeau de pe mese...) etc. În notă baladescă, excelentul poem „Guguștiucii“ surprinde imaterialitatea uguitului acestor ființe („Auzeam sunete stranii / Scuturând din vis castanii), iar alt „pohem“ este dedicat „spălării sticlelor clasice“ în cada unde acestea încep să intoneze aria gâl-gâl pe motivul lao-tzi-an despre „rostul golului“ (cu ironica trimitere la hilarele ipostaze ale acestui... pohetic gen).

Subtile abilități de artă poetică probează Ileana Roman în direcția escamotării  marilor teme existențiale și a gravității obositoare, preferând a-i face tristeții cu ochiul apăsând pe latura ludică, pe virtuțile pozitive ale rostirii, spre descrețirea frunții fără a nesocoti sensurile profunde. Derularea carnavalescă a „scenariului“ ficțional nu adumbrește crudul adevăr, lăsându-l pe acesta să transpară printre spumoasele  figuri de stil: „Însuși chipul ne... expune, / Platon avea chip de câine, / Dante - un profil de cal. / Însă râsu-plânsu-i mare / Doar pe chipul celor care / Cresc jigodii, șerpi, hiare / Chiar în sânul lor loial“ (Mi-metis). În „vedenii“ și „respirale“ haioase, cum spun unele titluri de poeme, sunt surprinse, la modul categoric, „tabloul agrest“ în care „Chiar pe coapsele Mariei / paște calul primăriei“ ori scena cu acei „soldați neînarmați“ care „trag din țigări și fac femei“, amintindu-ne de ghidușiile non-conformiste ale lui Geo Dumitrescu sau, mai aproape, de ingenioasele refugii poematice ale lui Șerban Foarță. Poetei îi displac  crisparea, tonul morganatic, glacial, căutând formula mlădioasă, zicerile sprințare, atitudinea neconvențională. Rodul acestei opțiuni este o poezie de efect, dar nicidecum facilă, cu inflexiuni armonice greu de obținut.

Viziunile Ilenei Roman duc, în esență, spre Cuvânt, în încercarea de a descoperi „punctul / De unde sunetul pornea întâi“. În păienjenișul sensurilor ascunse, Cuvântul așteaptă  asemenea paingului în centrul pânzei lui - ca o „răstignire / Rotundă cu neantul în ea“. Citatele sunt din antologicul poem Cercul, care lasă să se întrevadă liniile unei arte  poetice care motivează efortul creator: „Lucram deci la povestea acestui cuvânt / Închis ermetic și-nghițit de sine - / Sferă perfectă în eclipsă / Un gol mormânt în fine“. Acest „haos cu rostogoliri“ stârnește dorința de a prinde nevăzutul și de a-i sesiza uimitoarea mișcare: „Fiecare gură de fapt înghițea / Sunetul celeilalte, ecoul - // Încât el însuși devenise brusc / Un continuu, un prelins ecou / Al unei peșteri universale / În care mă-nghițeam și eu“.

Miracolul rostirii constă, finalmente, în sensibilizarea nevăzutului, în umplerea acestuia cu ființă vorbită (sau chiar cu ființa vorbirii!), în construirea neantului cu amintiri: „Puteam să prind încet cuvântul / Să-l dau de-a dura până-n morminte / Să-l sparg direct ca pe un vas / Iar cioburile să-și aducă aminte. // Dar știam că amintirile sunt / Calul de-o broască țestoasă priponit / Eu vreau cuvântul clar, cursiv / Cum Râul pentru Heraclit“.

Dacă socotim și latura inovatoare a limbajului poetic, se poate spune că Figuri de stil de Ileana Roman propune un stil de poezie cu pregnantă figură creatoare în poezia actuală.

Nr. x/200x
Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2006

Lada de zeghe
de Anton JUREBIE

„Scriitorul și criticii săi“

Rezerve de entuziasm
de Gabriel Chifu

Mircea Eliade și gândirea mitică
de Ionel BUȘE

Trecerea Rubiconului
de Gabriel Dimisianu

Între trei continente
de Ioan LASCU

Urletul exasperării
Gabriela GHEORGHIȘOR

Lucrare întru rostul poeziei
Florea MIU

Paradigma feminității
Paul ARETZU

Centura de castitate
Bucur DEMETRIAN

O nație fantastă
Dania-Ariana MOISA

...și peste toate sunt o carte...
Ioana DINULESCU

Chenare cu îngeri
Valeria Manta TĂICUȚU

În căutarea fericirii (pierdute?)
Gabriel COȘOVEANU

Ale tinereții valuri… poetice
Luminița CORNEANU

Arta și știința
de Nicolae Prelipceanu

Aprilie, o aniversare, o carte
de Adrian Popescu

Teama
Anahit TOPCHYAN

Dimoviana (II)
de Dan Cristea

G. Călinescu, prozatorul
Marian Victor BUCIU

Corintul începe seria poeților. Primul pe listă, Ioan Es. Pop
de Horia Gârbea

Vladimir Dobocan
Emil Mladin

Inefabilul melancoliei
Petre CIOBANU


Daniel MUREȘAN


Iulian CARAGEA

IUBIRE ȘI LEGE MORALĂ. SUFERINȚELE TÂNĂRULUI WERTHER(I)
Ion MILITARU

Nu poți să pleci
Horia DULVAC

Adânc pe adânc
Ioana DINULESCU

Pământul văzut de sus
Mircea GHIȚULESCU

Mihai Stănescu între trecut și prezent
Cătălin DAVIDESCU

Henri Zalis - la ceas aniversar semnificativ
Mircea MOISA

Flori duhovnicești pentru mitropolitul Nestor Vornicescu
Tudor NEDELCEA

Patriotismul azi
Toma GRIGORIE

Vasili KANDINSKI (1866–1944)
Traducere și prezentare de Leo BUTNARU

© 2007 Revista Ramuri